พระบรมราโชวาท
    ความเป็นมา
    นโยบาย
    วัตถุประสงค์
    กองทุนแม่ของแผ่นดินคือ
    คุณสมบัติของหมู่บ้าน/ชุมชน
    แนวทางในการขับเคลื่อน
    จังหวัดกำแพงเพชร
      รายชื่อหมู่บ้าน
      ศูนย์การเรียนรู้ (LC)
      โครงสร้างคณะกรรมการเครือข่าย
    จังหวัดตาก
      รายชื่อหมู่บ้าน
      ศูนย์การเรียนรู้ (LC)
      โครงสร้างคณะกรรมการเครือข่าย
    จังหวัดนครสวรรค์
      รายชื่อหมู่บ้าน
      ศูนย์การเรียนรู้ (LC)
      โครงสร้างคณะกรรมการเครือข่าย
    จังหวัดพิจิตร
      รายชื่อหมู่บ้าน
      ศูนย์การเรียนรู้ (LC)
      โครงสร้างคณะกรรมการเครือข่าย
    จังหวัดพิษณุโลก
      รายชื่อหมู่บ้าน
      ศูนย์การเรียนรู้ (LC)
      โครงสร้างคณะกรรมการเครือข่าย
    จังหวัดเพชรบูรณ์
      รายชื่อหมู่บ้าน
      ศูนย์การเรียนรู้ (LC)
      โครงสร้างคณะกรรมการเครือข่าย
    จังหวัดสุโขทัย
      รายชื่อหมู่บ้าน
      ศูนย์การเรียนรู้ (LC)
      โครงสร้างคณะกรรมการเครือข่าย
    จังหวัดอุตรดิตถ์
      รายชื่อหมู่บ้าน
      ศูนย์การเรียนรู้ (LC)
      โครงสร้างคณะกรรมการเครือข่าย
    จังหวัดอุทัยธานี
      รายชื่อหมู่บ้าน
      ศูนย์การเรียนรู้ (LC)
      โครงสร้างคณะกรรมการเครือข่าย
    เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
      www.kongtunmae-oncb.com
      สำนักงานป.ป.ส.
      กรมการพัฒนาชุมชน
      กระทรวงยุติธรรม
      กระทรวงมหาดไทย
      กระทรวงสาธารณสุข
      กระทรวงกลาโหม
    แบบสอบถามหมู่บ้านกองทุนแม่
    กระดานสนทนาแลกเปลี่ยน
    ชมรมชุมชนภิวัฒน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 57
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 596,319
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
24 เมษายน 2557
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30       
             
 
 ตาก
รายชื่อหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2548-2553  พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 
จังหวัดตาก
ลำดับที่ ปีที่ได้รับกองทุนฯ จังหวัด อำเภอ/เขต ตำบล/แขวง ชื่อบ้าน/ชุมชน หมู่ที่
1 2548 ตาก เทศบาลเมืองตาก   บ้านเชียงทอง 1
2 2553 ตาก ท้องถิ่นเทศบาลเมืองตาก หัวเดียด ชุมชนดอยคีรี  
3 2553 ตาก ท่าสองยาง แม่หละ แม่หละยาง 2
4 2553 ตาก บ้านตาก เกาะตะเภา แม่พะยวบ 8
5 2553 ตาก บ้านตาก ทุ่งกระเชาะ นาโพธิ์ 10
6 2553 ตาก พบพระ ช่องแคบ ทรัพย์อนันต์ 13
7 2553 (กอ.รมน.ขอเพิ่มเติม) ตาก พบพระ พบพระ พบพระใต้ 3
8 2553 ตาก พบพระ พบพระ มอเกอร์ยาง 6
9 2553 (กอ.รมน.ขอเพิ่มเติม) ตาก พบพระ วาเล่ย์ ยะพอ 5
10 2553 (กอ.รมน.ขอเพิ่มเติม) ตาก พบพระ วาเล่ย์ วาเล่ย์เหนือ 3
11 2553 ตาก เมืองตาก น้ำรึม คลองสัก 1
12 2553 ตาก เมืองตาก ไม้งาม วังม่วง 5
13 2553 ตาก เมืองตาก วังหิน ท่าไม้แดง 3
14 2553 ตาก แม่ระมาด พระธาตุ ห้วยนกแลเหนือ 1
15 2553 ตาก แม่ระมาด สามหมื่น แพ่แฮ 1
16 2553 ตาก แม่สอด ด่านแม่ละเมา ห้วยปลาหลด 8
17 2553 ตาก แม่สอด ด่านแม่ละเมา ห้วยยะอุ 1
18 2553 ตาก แม่สอด ด่านแม่ละเมา ใหม่โพธิ์ทอง 9
19 2553 (กอ.รมน.ขอเพิ่มเติม) ตาก แม่สอด ท่าสายลวด วังตะคียน 4
20 2553 (กอ.รมน.ขอเพิ่มเติม) ตาก แม่สอด แม่กาษา แม่กาษานุสรณ์ 16
21 2553 ตาก วังเจ้า เชียงทอง ใหม่เสรีธรรม 7
22 2553 ตาก วังเจ้า นาโบสถ์ ตะเคียนด้วน 3
23 2553 ตาก วังเจ้า ประดาง โตงเตง 4
24 2553 ตาก สามเงา บ้านนา อูมวาบ 1
25 2553 ตาก สามเงา ย่านรี ท่าปุยตก 5
26 2553 ตาก สามเงา ย่านรี ป่ายางตก 1
27 2552 ตาก ท่าสองยาง แม่ต้าน บ้านลำร้อง 2
28 2552 ตาก ท่าสองยาง แม่วะหลวง บ้านซอแขะกา 1
29 2552 ตาก ท่าสองยาง แม่หละ บ้านแม่ออกผารู 3
30 2552 ตาก ท่าสองยาง แม่อุสุ บ้านแม่อุสุ 3
31 2552 ตาก เทศบาลเมืองตาก ระแหง ชุมชนวัดไผ่ล้อม  
32 2552 ตาก เทศบาลเมืองตาก หนองหลวง ชุมชนศรีดอนแก้ว  
33 2552 ตาก เทศบาลเมืองแม่สอด   ชุมชนบ้านทุ่ง 14
34 2552 ตาก บ้านตาก เกาะตะเภา บ้านแม่ยะ 9
35 2552 ตาก บ้านตาก ตากตก บ้านท่านา 9
36 2552 ตาก บ้านตาก ตากออก บ้านปากวัง 10
37 2552 ตาก บ้านตาก แม่สลิด บ้านสันกลาง 6
38 2552 ตาก พบพระ ช่องแคบ บ้านสมบูรณ์ทรัพย์ 15
39 2552 ตาก พบพระ พบพระ บ้านพบพระเหนือ 1
40 2552 ตาก พบพระ รวมไทยพัฒนา บ้านทหารผ่านศึก 4
41 2552 ตาก พบพระ วาเล่ย์ บ้านวาเล่ย์ใต้ 2
42 2552 ตาก เมืองตาก ป่ามะม่วง บ้านชะลาด 5
43 2552 ตาก เมืองตาก โป่งแดง บ้านหนองมะค่า 12
44 2552 ตาก เมืองตาก แม่ท้อ บ้านลานสาง 9
45 2552 ตาก เมืองตาก วังหิน บ้านวังเจ้า 8
46 2552 ตาก แม่ระมาด ขะเนจื้อ บ้านขะเนจื้อ 7
47 2552 ตาก แม่ระมาด แม่จะเรา บ้านวังผา 4
48 2552 ตาก แม่ระมาด แม่ตื่น บ้านแพะ 12
49 2552 ตาก แม่ระมาด สามหมื่น บ้านหนองหลวง 3
50 2552 ตาก แม่สอด แม่กาษา บ้านแม่กึ้ดสามท่าใหม่ 8
51 2552 ตาก แม่สอด ท่าสายลวด บ้านหนองกิ่งฟ้า 5
52 2552 ตาก แม่สอด แม่ปะ บ้านแม่ปะเหนือ 1
53 2552 ตาก แม่สอด แม่ปะ บ้านห้วยหินฝน 6
54 2552 ตาก วังเจ้า เชียงทอง บ้านชุมชนกลาง 13
55 2552 ตาก วังเจ้า เชียงทอง บ้านใหม่ชัยมงคล 10
56 2552 ตาก วังเจ้า นาโบสถ์ บ้านนาแพะ 9
57 2552 ตาก วังเจ้า ประดาง บ้านทุ่งกง 1
58 2552 ตาก สามเงา ยกกระบัตร บ้านท่าไผ่ 3
59 2552 ตาก สามเงา วังจันทร์ บ้านมีสุข(เด่นกระถิน) 8
60 2552 ตาก สามเงา วังจันทร์ บ้านวังโพ 1
61 2552 ตาก สามเงา วังหมัน บ้านวังหวายตก 7
62 2552 ตาก อุ้มผาง แม่กลอง บ้านแม่กลอง 4
63 2552 ตาก อุ้มผาง แม่กลอง บ้านแม่กลองเก่า 2
64 2552 ตาก อุ้มผาง แม่จัน บ้านกล้อทอ 2
65 2552 ตาก อุ้มผาง หนองหลวง บ้านหนองหลวง 1
66 2552 ตาก อุ้มผาง อุ้มผาง บ้านกิ่วห้าง 3
67 2551 ตาก ท่าสองยาง แม่ต้าน บ้านห้วยแมะขะโหมะ 8
68 2551 ตาก ท่าสองยาง แม่สอง บ้านห้วยมะโหนก 7
69 2551 ตาก เทศบาลเมืองตาก   ชุมชนคุ้มสินไทย  
70 2551 ตาก เทศบาลเมืองแม่สอด   ชุมชนสันต้นปิน 7
71 2551 ตาก บ้านตาก ท้องฟ้า บ้านท้องฟ้า 2
72 2551 ตาก พบพระ คีรีราษฎร์ บ้านใหม่ยอดคีรี 10
73 2551 ตาก พบพระ รวมไทยพัฒนา บ้านเสริมสุข 11
74 2551 ตาก เมืองตาก แม่ท้อ บ้านลานสาง 4
75 2551 ตาก แม่ระมาด แม่จะเรา บ้านใหม่ 9
76 2551 ตาก แม่สอด มหาวัน บ้านเจดีย์โค๊ะ 6
77 2551 ตาก แม่สอด แม่กุ บ้านผาลาด 2
78 2551 ตาก แม่สอด แม่กุ บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง 9
79 2551 ตาก แม่สอด แม่ปะ บ้านแม่ปะใต้ 3
80 2551 ตาก วังเจ้า เชียงทอง บ้านดงซ่อม 3
81 2551 ตาก สามเงา ยกกระบัตร บ้านสองแคว 4
82 2551 ตาก สามเงา วังหมัน บ้านปากทางเขื่อน 1
83 2551 ตาก อุ้มผาง โมโกร บ้านตะเป่อพู   6
84 2551 ตาก อุ้มผาง โมโกร บ้านวะเบยทะ 6
85 2551 ตาก อุ้มผาง อุ้มผาง บ้านยะโม่คี 5
86 2550 ตาก ท่าสองยาง แม่ต้าน บ้านแม่โพ  7
87 2550 ตาก ท่าสองยาง แม่ต้าน ห้วยปูแกง  5
88 2550 ตาก ท่าสองยาง แม่สอง บ้านแม่นิล  6
89 2550 ตาก เทศบาลเมืองตาก   ชุมชนหัวเดียด  7
90 2550 ตาก เทศบาลเมืองแม่สอด   ชุมชนบ้านเหนือสามัคคี  8
91 2550 ตาก บ้านตาก เกาะตะเภา บ้านวังหม้อ  4
92 2550 ตาก บ้านตาก สมอโคน บ้านชัยมงคล 9
93 2550 ตาก พบพระ คีรีราษฎร์ บ้านป่าคาเก่า  7
94 2550 ตาก พบพระ คีรีราษฎร์ บ้านป่าหวาย  3
95 2550 ตาก พบพระ ช่องแคบ บ้านห้วยแล้ง  10
96 2550 ตาก พบพระ รวมไทยพัฒนา บ้านห้วยน้ำเย็น  7
97 2550 ตาก เมืองตาก น้ำรึม บ้านรักษ์ร่วมใจ  9
98 2550 ตาก เมืองตาก วังหิน บ้านหนองตาเรือ 12
99 2550 ตาก แม่ระมาด ขะเนจื้อ บ้านแพะ  4
100 2550 ตาก แม่ระมาด แม่ระนาด บ้านต้นผึ้ง 1
101 2550 ตาก แม่สอด ท่าสายลวด บ้านวังตะเคียน  4
102 2550 ตาก แม่สอด ด่านแม่ละเมา บ้านปางส้าน  2
103 2550 ตาก แม่สอด ท่าสายลวด บ้านแม่ตาว  1
104 2550 ตาก แม่สอด ท่าสายลวด บ้านห้วยม่วง  6
105 2550 ตาก แม่สอด แม่กุ บ้านปูเตอร์  4
106 2550 ตาก แม่สอด แม่กุ บ้านแม่กุใต้  6
107 2550 ตาก แม่สอด แม่กุ บ้านแม่กุน้อย  7
108 2550 ตาก แม่สอด แม่กุ บ้านแม่กุหลวง  1
109 2550 ตาก แม่สอด แม่กุ บ้านแม่กุเหนือ   8
110 2550 ตาก แม่สอด แม่กุ บ้านห้วยผักหละ 3
111 2550 ตาก วังเจ้า เชียงทอง บ้านสบยม 2
112 2550 ตาก วังเจ้า เชียงทอง บ้านหนองปลาไหล  8
113 2550 ตาก สามเงา ยกกระบัตร บ้านคลองไม้แดง  1
114 2550 ตาก สามเงา วังจันทร์ บ้านวังพระยาจันทร์  2
115 2550 ตาก อุ้มผาง แม่กลอง บ้านใหม่ป่าคา  3
116 2550 ตาก อุ้มผาง แม่ละมุ้ง บ้านหนองเซปละ  2
117 2550 ตาก อุ้มผาง โมโกร บ้านปรอผาโด้  1
118 2550 ตาก อุ้มผาง โมโกร บ้านยะแม๊ะคี  7
119 2549 ตาก ท่าสองยาง แม่หละ บ้านห้วยนกกก   
120 2549 ตาก ท่าสองยาง แม่อุสุ บ้านหนองบัว  
121 2549 ตาก บ้านตาก ตากออก บ้านปากร้องห้วยจี้  2
122 2549 ตาก พบพระ รวมไทยพัฒนา บ้านรวมไทยพัฒนา 7 3
123 2549 ตาก พบพระ ช่องแคบ บ้านห้วยนกแล   
124 2549 ตาก พบพระ พบพระ บ้านพบพระกลาง  
125 2549 ตาก เมืองตาก ป่ามะม่วง บ้านหินโค๊ว  3
126 2549 ตาก เมืองตาก แม่ท้อ บ้านหนองแขม   
127 2549 ตาก เมืองตาก วังหิน บ้านตลุกสัก  13
128 2549 ตาก เมืองตาก หนองบัวเหนือ บ้านหนองบัว  6
129 2549 ตาก แม่ระมาด แม่จะเรา บ้านแม่จะเราสองแคว  2
130 2549 ตาก แม่ระมาด แม่จะเรา บ้านแม่จะเราสองแคว  3
131 2549 ตาก แม่ระมาด แม่ระนาด บ้านสันป่าตึง   
132 2549 ตาก แม่สอด ท่าสายลวด บ้านริมเมย   
133 2549 ตาก แม่สอด พะวอ บ้านแม่ระเมา   
134 2549 ตาก แม่สอด มหาวัน บ้านใหม่แม่โกนเกน   
135 2549 ตาก แม่สอด แม่กาษา บ้านไทยสามัคคี   
136 2549 ตาก แม่สอด แม่ตาว บ้านแม่ตาวแพะ   
137 2549 ตาก วังเจ้า นาโบสถ์ บ้านท่าทองแดง 7
138 2549 ตาก สามเงา ยกกระบัตร บ้านแม่เชียงราย  7
139 2549 ตาก อุ้มผาง แม่ละมุ้ง บ้านปาละทะ  1
140 2549 ตาก อุ้มผาง โมโกร บ้านแม่กลองคี   3
141 2548 ตาก ท่าสองยาง เทศบาลตำบลแม่ต้าน ชุมชนบ้านลำร้อง 2
142 2548 ตาก ท่าสองยาง แม่สอง บ้านแม่สอง 1
143 2548 ตาก เทศบาลเมืองแม่สอด   ชุมชนตาลเดี่ยว 15
144 2548 ตาก บ้านตาก ตากตก บ้านหนองน้ำ  5
145 2548 ตาก พบพระ พบพระ บ้านพบพระทรายงาม  7
146 2548 ตาก เมืองตาก ป่ามะม่วง บ้านป่ามะม่วง 2
147 2548 ตาก แม่ระมาด พระธาตุ บ้านห้วยสลุง  8
148 2548 ตาก แม่สอด แม่กาษา บ้านแม่กาษา  2
149 2548 ตาก วังเจ้า เชียงทอง บ้านเด่นวัว  4
150 2548 ตาก สามเงา วังหมัน บ้านวังไคร้ 3
151 2548 ตาก อุ้มผาง อุ้มผาง บ้านอุ้มผางคี 4
152 ไม่เคยได้รับกองทุนแม่ฯ ตาก แม่สอด ด่านแม่ละเมา บ้านใหม่พัฒนา 10

112 หมู่6 ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โทรศัพท์ 055-368165-9
Copyright by kongtunmaep6.com
นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
Engine by MAKEWEBEASY